فروشگاه اینترنتی نوین پندار
شنبه 22 خرداد ماه 95 - (11:35) | تعداد بازدید : 6602

محصول جدید آموزش مقدماتی و متوسط 3DS Max 2017,آموزش مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته ، 3DS Max 2017، آموزش مقدماتی تری دی مکس، تری دی مکس 2017، آموزش پیشرفته 3DS Max 2017، آموزش پیشرفته 3DS Max 2017، آموزش 3DS Max ، مثال های کابردی ،3DS Max 2017، پروژه های کاربردی 3DS Max 2017 ، نصب 3DS Max 2017 ، اجرا 3DS Max 2017، فایل های تمرینی 3DS Max 2017، آموزش تری دی مکس جدید، مطالب آموزشی 3DS Max 2017،فصل اول : تعاریف اولیه و آشنایی بامحیط ،مقدمه ،آشنایی با محیط و شروع به کار با برنامه ،مدیریت Workspace ،شخصی سازی محیط کاری ،تنظیم Project Folder ،انتخاب حالت پیش فرض برای محیط کاری ،کار با View portها ،انتخاب حالت نمایش  View portها ،کنترل نمای دید ،بررسی ViewCube ،بررسی SteeringWheels  ، ،فصل دوم : آشنایی با ابزارهای Transform وترسیم اجسام پایه ،بررسی انتخاب ،بررسی Select by name ،کار با ابزار Select and Move ،کار با ابزار Select and Rotate ،کار با ابزار Select and Scale ،ترسیم اجسام Geometry  بخش 1 ،بررسی Show Statistics ،ترسیم Plane و بررسی Render ،ترسیم اجسام Geometry  بخش 2 ،استفاده از Keyboard Entry ،بررسی AutoGrid ،ذخیره سازی فایل ،بررسی Undo-Redo ،بررسی New-Reset ،بررسی Merge  ، ،فصل سوم : مدیریت Object ها ،آشنایی با نحوه تکثیر کردن ،کار با  Select and Link و Unlink Selection ،بررسی Group ،بررسی تکثیر در حالت Group ،جابه‌جایی نقطه مرکزی ،بررسی Working Pivot ،بررسی Array ،کار با Align ،بررسی Quick Align-Normal Align ،بررسی Mirror ،بررسی Use Center Flyout  ، ،فصل چهارم : کار با Shape ها ،معرفی Spline ها ،ترسیم Spline ها ،بررسی Extended Spline ،کار با دستور Extrude ،ترسیم با Line ،بررسی EditSpline  و تعاریف اولیه ،آشنایی با انواع Vertex ،بررسی Weld-Fuse ،بررسی Break-Connect ،بررسی Fillet-Chamfer-CrossInsert ،بررسی Outline-Boolean-Mirror ،بررسی Refine-Bind ،بررسی (Trim-Extend-(Auto-Welding ،بررسی Close-Hide-Divide-Detach-Explode ،بررسی Make First-Reverse-Cycle ،معرفی Soft Selection ،ذخیره کردن انتخاب ،بررسی Section ،بررسی Editable spline  ، ،فصل پنجم : حجم دادن به Shape ها و ترکیب Object ها ،بررسی Bevel ،بررسی Bevel Profile ،کار با Sweep ،بررسی Lathe ،بررسی Edit Mesh ،معرفی Edit Poly ،بررسی ‎(Union-Intersect-Subtract) Boolean ،بررسی ‎(Merge-Attach-Insert) Boolean ،بررسی ‎(Imprint-Cookie) Boolean ،بررسی Boolean Explorer ،بررسی Path Deform ،تمرین 1 ،تمرین 2 ،بررسی Loft بخش اول ،بررسی Loft بخش دوم ،بررسی Loft بخش سوم ،تمرین 3 ،،،
آموزش مقدماتی ، متوسط ، پیشرفته ، 3DS Max 2017، آموزش مقدماتی تری دی مکس، تری دی مکس 2017، آموزش پیشرفته 3DS Max 2017، آموزش پیشرفته 3DS Max 2017، آموزش 3DS Max ، مثال های کابردی ،3DS Max 2017، پروژه های کاربردی 3DS Max 2017 ، نصب 3DS Max 2017 ، اجرا 3DS Max 2017، فایل های تمرینی 3DS Max 2017، آموزش تری دی مکس جدید، مطالب آموزشی 3DS Max 2017،فصل اول : تعاریف اولیه و آشنایی بامحیط ،مقدمه ،آشنایی با محیط و شروع به کار با برنامه ،مدیریت Workspace ،شخصی سازی محیط کاری ،تنظیم Project Folder ،انتخاب حالت پیش فرض برای محیط کاری ،کار با View portها ،انتخاب حالت نمایش  View portها ،کنترل نمای دید ،بررسی ViewCube ،بررسی SteeringWheels  ، ،فصل دوم : آشنایی با ابزارهای Transform وترسیم اجسام پایه ،بررسی انتخاب ،بررسی Select by name ،کار با ابزار Select and Move ،کار با ابزار Select and Rotate ،کار با ابزار Select and Scale ،ترسیم اجسام Geometry  بخش 1 ،بررسی Show Statistics ،ترسیم Plane و بررسی Render ،ترسیم اجسام Geometry  بخش 2 ،استفاده از Keyboard Entry ،بررسی AutoGrid ،ذخیره سازی فایل ،بررسی Undo-Redo ،بررسی New-Reset ،بررسی Merge  ، ،فصل سوم : مدیریت Object ها ،آشنایی با نحوه تکثیر کردن ،کار با  Select and Link و Unlink Selection ،بررسی Group ،بررسی تکثیر در حالت Group ،جابه‌جایی نقطه مرکزی ،بررسی Working Pivot ،بررسی Array ،کار با Align ،بررسی Quick Align-Normal Align ،بررسی Mirror ،بررسی Use Center Flyout  ، ،فصل چهارم : کار با Shape ها ،معرفی Spline ها ،ترسیم Spline ها ،بررسی Extended Spline ،کار با دستور Extrude ،ترسیم با Line ،بررسی EditSpline  و تعاریف اولیه ،آشنایی با انواع Vertex ،بررسی Weld-Fuse ،بررسی Break-Connect ،بررسی Fillet-Chamfer-CrossInsert ،بررسی Outline-Boolean-Mirror ،بررسی Refine-Bind ،بررسی (Trim-Extend-(Auto-Welding ،بررسی Close-Hide-Divide-Detach-Explode ،بررسی Make First-Reverse-Cycle ،معرفی Soft Selection ،ذخیره کردن انتخاب ،بررسی Section ،بررسی Editable spline  ، ،فصل پنجم : حجم دادن به Shape ها و ترکیب Object ها ،بررسی Bevel ،بررسی Bevel Profile ،کار با Sweep ،بررسی Lathe ،بررسی Edit Mesh ،معرفی Edit Poly ،بررسی ‎(Union-Intersect-Subtract) Boolean ،بررسی ‎(Merge-Attach-Insert) Boolean ،بررسی ‎(Imprint-Cookie) Boolean ،بررسی Boolean Explorer ،بررسی Path Deform ،تمرین 1 ،تمرین 2 ،بررسی Loft بخش اول ،بررسی Loft بخش دوم ،بررسی Loft بخش سوم ،تمرین 3 ،،،


محصول جدید آموزش مقدماتی و متوسط 3DS Max 2017 را می توانید هم اکنون از طریق سایت www.NPshop.net و یا تلفن های 02188994474 و 02188994475 سفارش دهید.

 

سر فصل هایی که در این مجموعه می آموزید:

 

فصل اول : تعاریف اولیه و آشنایی بامحیط 

فصل دوم : آشنایی با ابزارهای Transform و ترسیم اجسام پایه 

فصل سوم : مدیریت Object ها 

فصل چهارم : کار با Shape ها 

فصل پنجم : حجم دادن به Shape ها و ترکیب Object ها 

 

>> بیش از 8 ساعت آموزش

>> بدون محدودیت در دفعات نصب

>> به همراه نرم‌افزار 3DS Max 2017

>> ارائه نمونه‌های کاربردی در مدت آموزش

 

لطفاً برای اطلاعات بیشتر، به فروشگاه اینترنتی نوین پندار به آدرس www.NPshop.net مراجعه فرمایید.

 

 
سایر خبرهای این گروه ...
::تبلیغات

کلید واژه ها : آموزش مقدماتی  ،  متوسط  ،  پیشرفته  ،  3DS Max 2017 ،  آموزش مقدماتی تری دی مکس ،  تری دی مکس 2017 ،  آموزش پیشرفته 3DS Max 2017 ،  آموزش پیشرفته 3DS Max 2017 ،  آموزش 3DS Max  ،  مثال های کابردی  ، 3DS Max 2017 ،  پروژه های کاربردی 3DS Max 2017  ،  نصب 3DS Max 2017  ،  اجرا 3DS Max 2017 ،  فایل های تمرینی 3DS Max 2017 ،  آموزش تری دی مکس جدید ،  مطالب آموزشی 3DS Max 2017 ، فصل اول : تعاریف اولیه و آشنایی بامحیط  ، مقدمه  ، آشنایی با محیط و شروع به کار با برنامه  ، مدیریت Workspace  ، شخصی سازی محیط کاری  ، تنظیم Project Folder  ، انتخاب حالت پیش فرض برای محیط کاری  ، کار با View portها  ، انتخاب حالت نمایش View portها  ، کنترل نمای دید  ، بررسی ViewCube  ، بررسی SteeringWheels   ،   ، فصل دوم : آشنایی با ابزارهای Transform وترسیم اجسام پایه  ، بررسی انتخاب  ، بررسی Select by name  ، کار با ابزار Select and Move  ، کار با ابزار Select and Rotate  ، کار با ابزار Select and Scale  ، ترسیم اجسام Geometry بخش 1  ، بررسی Show Statistics  ، ترسیم Plane و بررسی Render  ، ترسیم اجسام Geometry بخش 2  ، استفاده از Keyboard Entry  ، بررسی AutoGrid  ، ذخیره سازی فایل  ، بررسی Undo-Redo  ، بررسی New-Reset  ، بررسی Merge   ،   ، فصل سوم : مدیریت Object ها  ، آشنایی با نحوه تکثیر کردن  ، کار با Select and Link و Unlink Selection  ، بررسی Group  ، بررسی تکثیر در حالت Group  ، جابه‌جایی نقطه مرکزی  ، بررسی Working Pivot  ، بررسی Array  ، کار با Align  ، بررسی Quick Align-Normal Align  ، بررسی Mirror  ، بررسی Use Center Flyout   ،   ، فصل چهارم : کار با Shape ها  ، معرفی Spline ها  ، ترسیم Spline ها  ، بررسی Extended Spline  ، کار با دستور Extrude  ، ترسیم با Line  ، بررسی EditSpline و تعاریف اولیه  ، آشنایی با انواع Vertex  ، بررسی Weld-Fuse  ، بررسی Break-Connect  ، بررسی Fillet-Chamfer-CrossInsert  ، بررسی Outline-Boolean-Mirror  ، بررسی Refine-Bind  ، بررسی (Trim-Extend-(Auto-Welding  ، بررسی Close-Hide-Divide-Detach-Explode  ، بررسی Make First-Reverse-Cycle  ، معرفی Soft Selection  ، ذخیره کردن انتخاب  ، بررسی Section  ، بررسی Editable spline   ،   ، فصل پنجم : حجم دادن به Shape ها و ترکیب Object ها  ، بررسی Bevel  ، بررسی Bevel Profile  ، کار با Sweep  ، بررسی Lathe  ، بررسی Edit Mesh  ، معرفی Edit Poly  ، بررسی ‎(Union-Intersect-Subtract) Boolean  ، بررسی ‎(Merge-Attach-Insert) Boolean  ، بررسی ‎(Imprint-Cookie) Boolean  ، بررسی Boolean Explorer  ، بررسی Path Deform  ، تمرین 1  ، تمرین 2  ، بررسی Loft بخش اول  ، بررسی Loft بخش دوم  ، بررسی Loft بخش سوم  ، تمرین 3  ، 
 
بحث ها و نظرها
0
نظر
برای شرکت در بحث و تبادل نظر در سایت لاگین نموده، یا ثبت نام کنید.

:: تبلیغات

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
Copyright © 1998 - 2019 NovinPendar Co. Ltd. All rights reserved.