فروشگاه اینترنتی نوین پندار


آموزش پیشرفته AUTODESK REVIT - NEW VERSION
Revit 2016، Revit Collection 2016 ،REVIT 2016، رویت 2016، رویت، رویت کالکشن، مدلسازی ساختمان، مدلسازی سه بعدی، ترسیم جزئیات ساختمان، نرم افزار معماری، نرم افزار عمران، ترسیم نقشه، ترسیم نقشه ساختمان، نقشه دو بعدی، نقشه سه بعدی، نما، پلان، متره ساختمان، نرم افزار اتوکد، تری دی مکس، نقشه ، آموزش، مقدماتی، متوسط، اجرایی، تجهیزات ساختمان ، تری دی مکس، نقشه‌های اجرایی، اتودسک ، اتودسک رویت، Autodesk REVIT، نقشه کشی های برق، ترکیب سازه، ویدجت، Autodesk 360، رفرانس ، Architecture، پیشرفته،فصل اول : ایجاد دیوار فاز دو ،معرفی عملکرد لایه ها ،تعریف لایه سازه ای ،تعریف لایه ملات ،تعریف لایه عایق ،تعریف لایه سطح نهایی ،تعریف لایه membranes layer ،نحوه لایه بندی و تعیین عملکرد آنها ،تعیین متریال برای لایه های دیوار ،ایجاد هاشور در نما ،ایجاد هاشور در برش ،ترسیم دیوار لایه بندی شده ،ترسیم دیوارهای متقاطع ، همخوانی لایه های دیوراهای مجاور ،ویرایش دیوار ،Edit Profile ،Wall Sweep ،Wall Revel ،محل ترسیم کف در تقاطع با دیوار ،ترسیم کف در نقشه های فاز یک ،ترسیم کف در نقشه های فاز دو ، فصل دوم : کف، بام و سقف کاذب ،لایه بندی کفها ، سقف کاب ، بامها ،لایه بندی سازه ای ،لایه بندی ملات ،لایه بندی عایق ،لایه بندی سطح نهایی ،لایه بندی membranes layer ،کف سازی سازه ای ، کف سازی معماری ،ایجاد کف سازه ای ،ایجاد کف معماری ،ایجاد کف شیبدار ،تعیین شیب در کف ،ایجاد بام و سقف کاذب شیب دار ،ایجاد شیب با استفاده از Slop Arrow ،فصل سوم : ترسیم دیوار Curtain wall ،معرفی Curtain wall ها ،تعریف Curtain Wall ،تعریف Store front ،تعریف Exterior Glazing ،بخشهای تشکیل دهنده Curtain wall ،شناخت پنل ،شناخت Mullion ،شناخت Grid ،تنظیمات Grid ها در حالت Store Front ،تعیین فاصله افقی ،تعیین فاصله عمودی ،الگوهای چیدمان ،تنظیمات Mullion ها در حالت Store Front ،ایجاد Mullion های افقی ،ایجاد Mullion های عمودی ،تعیین سطح مقطع Mullion ها ،تنظیمات Panel ها در حالت Store Front ،تعیین متریال پنلها ،تعین نوع پنلها ،تغییر پنلها ،قرار دادن درب و پنجره در حالت بخش اول Store Front قرار دادن درب و پنجره در حالت بخش دوم Store Front ،ایجاد Grid, Mullion بر روی Curtain wall ،نقشه بندی Curtain wall ،قاب بندی Curtain wall ،قرار دادن درب و پنجره بر روی Curtain Wall ،نحوه اضافه کردن درب به Curtain wall ،نحوه اضافه کردن پنجره به Curtain wall ،کار با Exterior Glazing و تفاوت آن با Store Front و Curtain Wall ،معرفی Exterior Glazing ،مقایسه Exterior Glazing با Store front و Curtain wall ،فصل چهارم : Component ،قرار دادن مبلمان در نقشه Place Component ،فصل پنجم : کار با پله ،ویرایش پله متریال ، گرافیک ، سازه ،تعیین بخشهای مختلف پله ،تعیین نحوه نمایش پله ،تعریف بخش سازه ای پله ،ویرایش پله ویرایش کف پله ها ،تعیین قطر کف پله ،تعیین متریال کف پله ،مشخص کردن میزان پیش آمدگی پله ( دماغه ) ،تعیین سطح مقطع دماغه ،ویرایش پله کار با پیشانی پله ، تعیین قطر پیشانی پله  ،تعیین متریال پیشنانی پله ،نحوه اجرای پیشانی پله ،فصل ششم : Structure ،معرف Tab Structure ،معرفی سازه ،معرفی فونداسیون ،آکس بندی و Grid ،نحوه آکس بندی یک پروژه ،ستون گذاری ،ستون گذاری بر مبنای آکس بندی ،تعیین سطح مقطع ستون ،تعیین نوع سازه ستون ،تیر ریزی ( تیر اصلی ) ،تیر ریزی بر مبنای ستون گذاری ،تعیین سطح مقطع تیر ریزی  ،تعیین نوع سازه تیر ریزی  ،تیر ریزی ( تیر فرعی ) ،تیر ریزی فرعی بر مبنای تر ریزی اصلی ،تعیین سطح مقطع تیر ریزی  ،تعیین نوع سازه تیر ریزی  ،خرپا ،ایجاد یک خرپا ،تعیین شکل خرپا ،ویرایش بخشهای مختلف خر پا ،بادبند ،ایجاد یک بادبند ،تعیین شکل بادبند ،ویرایش باد بند ،فنداسیون و Template view ،فونداسیون ها ، معرفی انواع فونداسیون ،پی منفرد ،پی نواری ،پی گسترده ،فصل هفتم کار : با Family و Component ،معرفی مفهوم Family , Component و انواع آنها ،آشنایی با Family ،آشنایی با Component ،مقایسه Family و Component ،Component - Model place ،ایجاد سطح مقطع دلخواه در پروژه ،Extrusion ،Blend ،Revolve ،Sweep ،Sweep blend ،ایجاد  void با Extrusion , Blend , Revolve ، ایجاد void (Sweep) ،ساخت Family بخش اول ،ایجاد بلوک ،ذخیره سازی بلوک ،باز خوانی بلوک ،ساخت Family بخش دوم ،ویرایش بلوک ،فصل هشتم : Mass Modeling ،آشنایی با Mass Modeling ،معرفی فضای Mass و نکات کاربردی ،ویرایش اجزاء یک حجم و Extrusion در Mass Modeling ،ایجاد حجم در محیط Mass modeling با استفاده از Extrusion، مفهوم نقطه در حچم ،مفهوم خط حجم ،مفهوم صفحه در حجم ،کار با Blend در Mass ،ایجاد حجم در محیط Mass modeling با استفاده از blend ،کار با Revolve در Mass ،ایجاد حجم در محیط Mass modeling با استفاده از Revolve ،کار با Sweep و Sweep blend در Mass ،ایجاد حجم در محیط Mass modeling با استفاده از Sweep blend ،ایجاد حجم از یک Mass ،وارد کردن Mass در صفحه ،ایجاد طبقات ،ایجاد بام ،ایجاد دیوار ،ایجاد دیوار شیشه ای ،فصل نهم : سایت و توپو گرافی ، معرفی سایت و ایجاد توپوگرافی ،تعیین ارتفاع نقاط مبنا روی نقشه ،ایجاد بتا و Component بر روی توپوگرافی ،ایجاد سطح صاف بر روی توپوگرافی ، قرار دادن آبجکت منطبق با سطح توپوگرافی ،ویرایش توپوگرافی بخش اول ،تعیین تراز توپو گرافی ،تعیین محدوده کار بر روی توپوگرافی ،ویرایش توپوگرافی بخش دوم ،تفاوت برش و سطح ثانویه در توپوگرافی ،ویرایش توپوگرافی بخش سوم ،تلفیق سطوح توپوگرافی ،کار با Graded Region ،ایجاد یک کپی از سطح توپوگرافی بر مبنای محیط ،ایجاد یک کپی از حجم توپوگرافی ،فصل دهم :نامگذاری فضاها و تعیین حدود ،تعریف Room و عملکرد آن ،مفهوم واژه Room ،نام گذاری فضا ها ،تعیین مساحت هر فضا ،Legend گذاری نقشه ،تعریف Area و عملرکد آن ،مفهوم واژه Area ،نام گذاری فضا ها ،تعیین مساحت هر فضا ،Legend گذاری نقشه ،فصل یازدهم : Annotate ،اندازه گذاری و کد گذاری نقشه ،انواع روشهای اندازه گذاری ،تعیین زاویه ،تعیین طول ،تعیین مختصات جغرافیایی ،تعیین کد ارتفاعی ،نگارش میزان شیب ،ویرایشگرها و جزئیات نقشه ،استفاده از خط جزئیات ،ایجاد هاشور مثبت ،ایجاد هاشور منفی ،ایجاد Detaille و ویرایش آن ،ایجاد دیتیلینگ ،ویرایش جزئیات ایجاد شده ، Tag بندی و تعیین مشخصات جزئیات نقشه ،تیپ بندی در و پنجره ،تگ زدن جزئیات ،فصل دوازدهم : شیت بندی ،شیت بندی ،ایجاد سایزهای مختلف ورق کاغذ ،نحوه ایجاد تایتل دلخواه ،قرار دادن نقشه ها در شیت ،فصل سیزدهم : متره و بر آورد ،متره و برآورد ،تعریف متره و برآورد در Revit ،معرفی انواع روشهای متره و بر آورد ،ویرایش متره و بر آورد محاسبه شده ،فصل چهار دهم : رندرینگ ، بخش اول ،ایجاد متریال ،ویرایش متریال ،بخش دوم ،قرار دادن دوربین در فضا ،تنظیم ارتفاع دید ناظر ،تنظیم زاویه دید ناظر ،بخش سوم ،تنظیم نور و سایه ،تنظیم جهت تابش خورشید ،تنظیم زاویه تابش خورشید ،تنظیم زمان تابش ،تنظیم فصل و موقعیت جغرافیایی تابش ،بخش چهارم ،معرفی پنجره رندرینگ ،تعیین رزولوشن رندر ،تعیین نوع رندر ( داخلی یا خارجی ) ،تعیین نحوه تابش ( نور پردازی طبیعی یا مصنوعی ) ،آسمان و پس زمینه ،ذخیره سازی عکس در محیط Revit ،ذخیره سازی عکس خارج از محدوده


نظرات کاربران ( 1 )
 

معرفی به دوستانکد کالا : [ 16354 ]


تولید کننده : شرکت مهندسی نوین پندار
تعداد دی وی دی : 1 عدد
تعداد بازدید : 50045
شماره مجوز : 8-02147-048922
تاریخ ورود : 1394/07/29

قیمت : 148,000 ریال
افزودن به سبد


ارسال برای تهران (پیک) 24 ساعت
ارسال برای شهرستان (پست) 72 ساعت
::تبلیغات
::توضیحات کالاجهت مشاهده بخش هایی از این آموزش بر روی دکمه دانلود در کنار درسهای تعیین شده ، کلیک کنید

(پسورد فایل های دانلود :  www.npshop.net )

فصل اول : ایجاد دیوار فاز دو
معرفی عملکرد لایه ها  (دانلود - 19.48 مگابایت)
- تعریف لایه سازه ای  
- تعریف لایه ملات  
- تعریف لایه عایق 
- تعریف لایه سطح نهایی 
- تعریف لایه membranes layer 
نحوه لایه بندی و تعیین عملکرد آنها  
تعیین متریال برای لایه های دیوار 
- ایجاد هاشور در نما  
- ایجاد هاشور در برش  
ترسیم دیوار لایه بندی شده (دانلود - 16.59 مگابایت)
ترسیم دیوارهای متقاطع 
 - همخوانی لایه های دیوراهای مجاور 
ویرایش دیوار (دانلود - 19.93 مگابایت)
-
Edit Profile  
- Wall Sweep 
- Wall Revel 
محل ترسیم کف در تقاطع با دیوار (دانلود - 21.94 مگابایت)
- ترسیم کف در نقشه های فاز یک  
- ترسیم کف در نقشه های فاز دو 

 فصل دوم : کف، بام و سقف کاذب  
لایه بندی کفها ، سقف کاب  ، بامها  
- لایه بندی سازه ای  
- لایه بندی ملات  
- لایه بندی عایق 
- لایه بندی سطح نهایی 
- لایه بندی membranes layer 
کف سازی سازه ای ، کف سازی معماری  
- ایجاد کف سازه ای  
- ایجاد کف معماری  
ایجاد کف شیبدار  
- تعیین شیب در کف  
ایجاد بام و سقف کاذب شیب دار  
- ایجاد شیب با استفاده از Slop Arrow

فصل سوم : ترسیم دیوار Curtain wall 
معرفی Curtain wall ها  
- تعریف Curtain Wall 
- تعریف Store front 
- تعریف Exterior Glazing 
بخشهای تشکیل دهنده Curtain wall 
- شناخت پنل  
- شناخت Mullion 
- شناخت Grid 
تنظیمات Grid ها در حالت Store Front 
- تعیین فاصله افقی  
- تعیین فاصله عمودی  
- الگوهای چیدمان  
تنظیمات Mullion ها در حالت Store Front 
- ایجاد Mullion های افقی  
- ایجاد Mullion های عمودی  
- تعیین سطح مقطع Mullion ها 
تنظیمات Panel ها در حالت Store Front 
- تعیین متریال پنلها  
- تعین نوع پنلها  
- تغییر پنلها  
قرار دادن درب و پنجره در حالت بخش اول  Store Front  قرار دادن درب و پنجره در حالت بخش دوم Store Front 
ایجاد Grid, Mullion بر روی Curtain wall 
- نقشه بندی Curtain wall  
- قاب بندی Curtain wall 
قرار دادن درب و پنجره بر روی Curtain Wall 
- نحوه اضافه کردن درب به Curtain wall 
- نحوه اضافه کردن پنجره به Curtain wall 
کار با Exterior Glazing و تفاوت آن با Store Front و Curtain Wall 
- معرفی Exterior Glazing 
- مقایسه Exterior Glazing با Store front  و Curtain wall

فصل چهارم : Component  
قرار دادن مبلمان در نقشه Place Component

فصل پنجم : کار با پله  
ویرایش پله متریال ، گرافیک ، سازه  
- تعیین بخشهای مختلف پله  
- تعیین نحوه نمایش پله  
- تعریف بخش سازه ای پله  
ویرایش پله ویرایش کف پله ها  
- تعیین قطر کف پله  
- تعیین متریال کف پله  
- مشخص کردن میزان پیش آمدگی پله ( دماغه )  
- تعیین سطح مقطع دماغه  
ویرایش پله کار با پیشانی پله  
- تعیین قطر پیشانی پله   
- تعیین متریال پیشنانی پله  
- نحوه اجرای پیشانی پله

فصل ششم : Structure 
معرف Tab Structure 
- معرفی سازه  
- معرفی فونداسیون  
آکس بندی و Grid 
- نحوه آکس بندی یک پروژه  
ستون گذاری  
- ستون گذاری بر مبنای آکس بندی  
- تعیین سطح مقطع ستون  
- تعیین نوع سازه ستون  
تیر ریزی ( تیر اصلی )  
- تیر ریزی بر مبنای ستون گذاری  
- تعیین سطح مقطع تیر ریزی   
- تعیین نوع سازه تیر ریزی   
تیر ریزی ( تیر فرعی )  
- تیر ریزی فرعی بر مبنای تر ریزی اصلی  
- تعیین سطح مقطع تیر ریزی   
- تعیین نوع سازه تیر ریزی   
خرپا  
- ایجاد یک خرپا  
- تعیین شکل خرپا  
- ویرایش بخشهای مختلف خر پا  
بادبند  
- ایجاد یک بادبند  
- تعیین شکل بادبند  
- ویرایش باد بند  
فنداسیون و Template view 
فونداسیون ها  
- معرفی انواع فونداسیون  
- پی منفرد  
- پی نواری  
- پی گسترده 

فصل هفتم : کار  با Family و Component 
معرفی مفهوم Family , Component و انواع آنها  
- آشنایی با Family 
- آشنایی با Component 
- مقایسه Family و Component 
Component - Model place 
- ایجاد سطح مقطع دلخواه در پروژه  
Extrusion 
Blend 
Revolve 
Sweep 
Sweep blend 
ایجاد   void  با Extrusion , Blend , Revolve 
 ایجاد void (Sweep) 
ساخت Family  بخش اول  
- ایجاد بلوک  
- ذخیره سازی بلوک  
- باز خوانی بلوک  
ساخت Family  بخش دوم  
- ویرایش بلوک 

فصل هشتم : Mass Modeling 
آشنایی با Mass Modeling 
معرفی فضای Mass و نکات کاربردی  
ویرایش اجزاء یک حجم و Extrusion در Mass Modeling 
- ایجاد حجم در محیط Mass modeling با استفاده از Extrusion
 - مفهوم نقطه در حچم  
- مفهوم خط حجم  
- مفهوم صفحه در حجم  
کار با Blend در Mass 
- ایجاد حجم در محیط Mass modeling با استفاده از blend 
کار با Revolve در Mass 
- ایجاد حجم در محیط Mass modeling با استفاده از Revolve 
کار با Sweep و Sweep blend در Mass  
- ایجاد حجم در محیط Mass modeling با استفاده از Sweep blend 
ایجاد حجم از یک Mass  
- وارد کردن Mass در صفحه 
- ایجاد طبقات  
- ایجاد بام  
- ایجاد دیوار  
- ایجاد دیوار شیشه ای 

فصل نهم : سایت و توپو گرافی 
 معرفی سایت و ایجاد توپوگرافی 
- تعیین ارتفاع نقاط مبنا روی نقشه  
ایجاد بتا و Component بر روی توپوگرافی  
- ایجاد سطح صاف بر روی توپوگرافی 
 - قرار دادن آبجکت منطبق با سطح توپوگرافی 
ویرایش توپوگرافی بخش اول  
- تعیین تراز توپو گرافی  
- تعیین محدوده کار بر روی توپوگرافی  
ویرایش توپوگرافی بخش دوم 
- تفاوت برش و سطح ثانویه در توپوگرافی  
ویرایش توپوگرافی بخش سوم  
- تلفیق سطوح توپوگرافی 
کار با Graded Region 
- ایجاد یک کپی از سطح توپوگرافی بر مبنای محیط  
- ایجاد یک کپی از حجم توپوگرافی 

فصل دهم :نامگذاری فضاها و تعیین حدود  
تعریف Room و عملکرد آن  
- مفهوم واژه Room 
- نام گذاری فضا ها  
- تعیین مساحت هر فضا  
- Legend گذاری نقشه  
تعریف Area و عملرکد آن  
- مفهوم واژه Area 
- نام گذاری فضا ها  
- تعیین مساحت هر فضا  
- Legend گذاری نقشه 

فصل یازدهم : Annotate 
اندازه گذاری و کد گذاری نقشه  
- انواع روشهای اندازه گذاری  
- تعیین زاویه  
- تعیین طول  
- تعیین مختصات جغرافیایی  
- تعیین کد ارتفاعی  
- نگارش میزان شیب  
ویرایشگرها و جزئیات نقشه  
- استفاده از خط جزئیات  
- ایجاد هاشور مثبت  
- ایجاد هاشور منفی  
ایجاد Detaille و ویرایش آن  
- ایجاد دیتیلینگ  
- ویرایش جزئیات ایجاد شده  
  Tag بندی و تعیین مشخصات جزئیات نقشه  
- تیپ بندی در و پنجره  
- تگ زدن جزئیات 

فصل دوازدهم : شیت بندی  
شیت بندی  
- ایجاد سایزهای مختلف ورق کاغذ  
- نحوه ایجاد تایتل دلخواه  
- قرار دادن نقشه ها در شیت
 
فصل سیزدهم : متره و بر آورد  
متره و برآورد  
- تعریف متره و برآورد در Revit 
- معرفی انواع روشهای متره و بر آورد  
- ویرایش متره و بر آورد محاسبه شده 

فصل چهاردهم : رندرینگ  
 بخش اول  
- ایجاد متریال  
- ویرایش متریال  
بخش دوم  
- قرار دادن دوربین در فضا  
- تنظیم ارتفاع دید ناظر  
- تنظیم زاویه دید ناظر  
بخش سوم  
- تنظیم نور و سایه  
- تنظیم جهت تابش خورشید  
- تنظیم زاویه تابش خورشید  
- تنظیم زمان تابش  
- تنظیم فصل و موقعیت جغرافیایی تابش  
بخش چهارم  
- معرفی پنجره رندرینگ  
- تعیین رزولوشن رندر  
- تعیین نوع رندر ( داخلی یا خارجی )  
- تعیین نحوه تابش ( نور پردازی طبیعی یا مصنوعی ) 
- آسمان و پس زمینه  
- ذخیره سازی عکس در محیط Revit 
- ذخیره سازی عکس خارج از محدوده  
   


کلید واژه ها : Revit 2016 ،  Revit Collection 2016  ، REVIT 2016 ،  رویت 2016 ،  رویت ،  رویت کالکشن ،  مدلسازی ساختمان ،  مدلسازی سه بعدی ،  ترسیم جزئیات ساختمان ،  نرم افزار معماری ،  نرم افزار عمران ،  ترسیم نقشه ،  ترسیم نقشه ساختمان ،  نقشه دو بعدی ،  نقشه سه بعدی ،  نما ،  پلان ،  متره ساختمان ،  نرم افزار اتوکد ،  تری دی مکس ،  نقشه  ،  آموزش ،  مقدماتی ،  متوسط ،  اجرایی ،  تجهیزات ساختمان  ،  تری دی مکس ،  نقشه‌های اجرایی ،  اتودسک  ،  اتودسک رویت ،  Autodesk REVIT ،  نقشه کشی های برق ،  ترکیب سازه ،  ویدجت ،  Autodesk 360 ،  رفرانس  ،  Architecture ،  پیشرفته ، فصل اول : ایجاد دیوار فاز دو  ، معرفی عملکرد لایه ها  ، تعریف لایه سازه ای  ، تعریف لایه ملات  ، تعریف لایه عایق  ، تعریف لایه سطح نهایی  ، تعریف لایه membranes layer  ، نحوه لایه بندی و تعیین عملکرد آنها  ، تعیین متریال برای لایه های دیوار  ، ایجاد هاشور در نما  ، ایجاد هاشور در برش  ، ترسیم دیوار لایه بندی شده  ، ترسیم دیوارهای متقاطع  ،  همخوانی لایه های دیوراهای مجاور  ، ویرایش دیوار  ، Edit Profile  ، Wall Sweep  ، Wall Revel  ، محل ترسیم کف در تقاطع با دیوار  ، ترسیم کف در نقشه های فاز یک  ، ترسیم کف در نقشه های فاز دو  ،  فصل دوم : کف ،  بام و سقف کاذب  ، لایه بندی کفها  ،  سقف کاب  ،  بامها  ، لایه بندی سازه ای  ، لایه بندی ملات  ، لایه بندی عایق  ، لایه بندی سطح نهایی  ، لایه بندی membranes layer  ، کف سازی سازه ای  ،  کف سازی معماری  ، ایجاد کف سازه ای  ، ایجاد کف معماری  ، ایجاد کف شیبدار  ، تعیین شیب در کف  ، ایجاد بام و سقف کاذب شیب دار  ، ایجاد شیب با استفاده از Slop Arrow  ، فصل سوم : ترسیم دیوار Curtain wall  ، معرفی Curtain wall ها  ، تعریف Curtain Wall  ، تعریف Store front  ، تعریف Exterior Glazing  ، بخشهای تشکیل دهنده Curtain wall  ، شناخت پنل  ، شناخت Mullion  ، شناخت Grid  ، تنظیمات Grid ها در حالت Store Front  ، تعیین فاصله افقی  ، تعیین فاصله عمودی  ، الگوهای چیدمان  ، تنظیمات Mullion ها در حالت Store Front  ، ایجاد Mullion های افقی  ، ایجاد Mullion های عمودی  ، تعیین سطح مقطع Mullion ها  ، تنظیمات Panel ها در حالت Store Front  ، تعیین متریال پنلها  ، تعین نوع پنلها  ، تغییر پنلها  ، قرار دادن درب و پنجره در حالت بخش اول Store Front قرار دادن درب و پنجره در حالت بخش دوم Store Front  ، ایجاد Grid ،  Mullion بر روی Curtain wall  ، نقشه بندی Curtain wall  ، قاب بندی Curtain wall  ، قرار دادن درب و پنجره بر روی Curtain Wall  ، نحوه اضافه کردن درب به Curtain wall  ، نحوه اضافه کردن پنجره به Curtain wall  ، کار با Exterior Glazing و تفاوت آن با Store Front و Curtain Wall  ، معرفی Exterior Glazing  ، مقایسه Exterior Glazing با Store front و Curtain wall  ، فصل چهارم : Component  ، قرار دادن مبلمان در نقشه Place Component  ، فصل پنجم : کار با پله  ، ویرایش پله متریال  ،  گرافیک  ،  سازه  ، تعیین بخشهای مختلف پله  ، تعیین نحوه نمایش پله  ، تعریف بخش سازه ای پله  ، ویرایش پله ویرایش کف پله ها  ، تعیین قطر کف پله  ، تعیین متریال کف پله  ، مشخص کردن میزان پیش آمدگی پله ( دماغه )  ، تعیین سطح مقطع دماغه  ، ویرایش پله کار با پیشانی پله  ،  تعیین قطر پیشانی پله  ، تعیین متریال پیشنانی پله  ، نحوه اجرای پیشانی پله  ، فصل ششم : Structure  ، معرف Tab Structure  ، معرفی سازه  ، معرفی فونداسیون  ، آکس بندی و Grid  ، نحوه آکس بندی یک پروژه  ، ستون گذاری  ، ستون گذاری بر مبنای آکس بندی  ، تعیین سطح مقطع ستون  ، تعیین نوع سازه ستون  ، تیر ریزی ( تیر اصلی )  ، تیر ریزی بر مبنای ستون گذاری  ، تعیین سطح مقطع تیر ریزی  ، تعیین نوع سازه تیر ریزی  ، تیر ریزی ( تیر فرعی )  ، تیر ریزی فرعی بر مبنای تر ریزی اصلی  ، تعیین سطح مقطع تیر ریزی  ، تعیین نوع سازه تیر ریزی  ، خرپا  ، ایجاد یک خرپا  ، تعیین شکل خرپا  ، ویرایش بخشهای مختلف خر پا  ، بادبند  ، ایجاد یک بادبند  ، تعیین شکل بادبند  ، ویرایش باد بند  ، فنداسیون و Template view  ، فونداسیون ها  ،  معرفی انواع فونداسیون  ، پی منفرد  ، پی نواری  ، پی گسترده  ، فصل هفتم کار : با Family و Component  ، معرفی مفهوم Family  ،  Component و انواع آنها  ، آشنایی با Family  ، آشنایی با Component  ، مقایسه Family و Component  ، Component - Model place  ، ایجاد سطح مقطع دلخواه در پروژه  ، Extrusion  ، Blend  ، Revolve  ، Sweep  ، Sweep blend  ، ایجاد void با Extrusion  ،  Blend  ،  Revolve  ،  ایجاد void (Sweep)  ، ساخت Family بخش اول  ، ایجاد بلوک  ، ذخیره سازی بلوک  ، باز خوانی بلوک  ، ساخت Family بخش دوم  ، ویرایش بلوک  ، فصل هشتم : Mass Modeling  ، آشنایی با Mass Modeling  ، معرفی فضای Mass و نکات کاربردی  ، ویرایش اجزاء یک حجم و Extrusion در Mass Modeling  ، ایجاد حجم در محیط Mass modeling با استفاده از Extrusion ،  مفهوم نقطه در حچم  ، مفهوم خط حجم  ، مفهوم صفحه در حجم  ، کار با Blend در Mass  ، ایجاد حجم در محیط Mass modeling با استفاده از blend  ، کار با Revolve در Mass  ، ایجاد حجم در محیط Mass modeling با استفاده از Revolve  ، کار با Sweep و Sweep blend در Mass  ، ایجاد حجم در محیط Mass modeling با استفاده از Sweep blend  ، ایجاد حجم از یک Mass  ، وارد کردن Mass در صفحه  ، ایجاد طبقات  ، ایجاد بام  ، ایجاد دیوار  ، ایجاد دیوار شیشه ای  ، فصل نهم : سایت و توپو گرافی  ،  معرفی سایت و ایجاد توپوگرافی  ، تعیین ارتفاع نقاط مبنا روی نقشه  ، ایجاد بتا و Component بر روی توپوگرافی  ، ایجاد سطح صاف بر روی توپوگرافی  ،  قرار دادن آبجکت منطبق با سطح توپوگرافی  ، ویرایش توپوگرافی بخش اول  ، تعیین تراز توپو گرافی  ، تعیین محدوده کار بر روی توپوگرافی  ، ویرایش توپوگرافی بخش دوم  ، تفاوت برش و سطح ثانویه در توپوگرافی  ، ویرایش توپوگرافی بخش سوم  ، تلفیق سطوح توپوگرافی  ، کار با Graded Region  ، ایجاد یک کپی از سطح توپوگرافی بر مبنای محیط  ، ایجاد یک کپی از حجم توپوگرافی  ، فصل دهم :نامگذاری فضاها و تعیین حدود  ، تعریف Room و عملکرد آن  ، مفهوم واژه Room  ، نام گذاری فضا ها  ، تعیین مساحت هر فضا  ، Legend گذاری نقشه  ، تعریف Area و عملرکد آن  ، مفهوم واژه Area  ، نام گذاری فضا ها  ، تعیین مساحت هر فضا  ، Legend گذاری نقشه  ، فصل یازدهم : Annotate  ، اندازه گذاری و کد گذاری نقشه  ، انواع روشهای اندازه گذاری  ، تعیین زاویه  ، تعیین طول  ، تعیین مختصات جغرافیایی  ، تعیین کد ارتفاعی  ، نگارش میزان شیب  ، ویرایشگرها و جزئیات نقشه  ، استفاده از خط جزئیات  ، ایجاد هاشور مثبت  ، ایجاد هاشور منفی  ، ایجاد Detaille و ویرایش آن  ، ایجاد دیتیلینگ  ، ویرایش جزئیات ایجاد شده  ،  Tag بندی و تعیین مشخصات جزئیات نقشه  ، تیپ بندی در و پنجره  ، تگ زدن جزئیات  ، فصل دوازدهم : شیت بندی  ، شیت بندی  ، ایجاد سایزهای مختلف ورق کاغذ  ، نحوه ایجاد تایتل دلخواه  ، قرار دادن نقشه ها در شیت  ، فصل سیزدهم : متره و بر آورد  ، متره و برآورد  ، تعریف متره و برآورد در Revit  ، معرفی انواع روشهای متره و بر آورد  ، ویرایش متره و بر آورد محاسبه شده  ، فصل چهار دهم : رندرینگ  ،  بخش اول  ، ایجاد متریال  ، ویرایش متریال  ، بخش دوم  ، قرار دادن دوربین در فضا  ، تنظیم ارتفاع دید ناظر  ، تنظیم زاویه دید ناظر  ، بخش سوم  ، تنظیم نور و سایه  ، تنظیم جهت تابش خورشید  ، تنظیم زاویه تابش خورشید  ، تنظیم زمان تابش  ، تنظیم فصل و موقعیت جغرافیایی تابش  ، بخش چهارم  ، معرفی پنجره رندرینگ  ، تعیین رزولوشن رندر  ، تعیین نوع رندر ( داخلی یا خارجی )  ، تعیین نحوه تابش ( نور پردازی طبیعی یا مصنوعی )  ، آسمان و پس زمینه  ، ذخیره سازی عکس در محیط Revit  ، ذخیره سازی عکس خارج از محدوده ، 
بازگشت به بالا      
 
بحث ها و نظرها
1
نظر
برای شرکت در بحث و تبادل نظر در سایت لاگین نموده، یا ثبت نام کنید.

  13:11   |   پنجشنبه 29 مهرماه 95
mojtaba_0131 ( 5 نظر )
من هر دو دوره مقدماتی و پیشرفته رو با مهندس آذر عسگری گذروندم و فوق العاده ست و به همه پیشنهاد خرید این دوره رو میدم....


تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
Copyright © 1998 - 2019 NovinPendar Co. Ltd. All rights reserved.